Consultanta

Pornim de la premisa ca orice organizaţie e diferită, acest lucru înseamnă că aceeaşi problemă în companii diferite se poate manifesta diferit ceea ce presupune o abordare diferită a ei. Al doilea lucru care îl avem în minte este că nu putem rezolva orice tip problemă. 

O problemă poate aparţine clientului nostru, dar există cazuri în care acestea aparţin sistemului în care se află compania.
Al treilea lucru în care credem este „learning by doing”, aceasta este motivul pentru care folosim gaming simulations atât în activitatea de instruire profesională, team-building sau intervenţie organizaţională.
Atât formarea cât şi experienţă noastră anterioară sunt strâns legate de ştiinţele sociale. Activitatea de conmsultanţă este dublată de o activitate cercetare şi predare în mediul academic ceea ce ne permite să nu uităm să ne verificăm acurateţea intervenţie.
Asumpţiile noastre centrale sunt:
Orice sistem organizaţional este compus dintr-o serie de componente interdependente, subsisteme Eficienţa şi succesul unei organizaţii depind substanţial de capacitatea pe care aceasta o are de a se adapta mediului extern ei, de a transforma acest mediu, sau de a găsi un mediu favorabil funcţionării sale eficiente.
Organizaţiile folosesc o mare parte din produsele, serviciile şi ideile lor ca inputuri pentru dezvoltarea proprie Oamenii reprezintă o resursă vitală pentru sistemul organizaţional, prin aportul lor de cunoştinţe, deprinderi, energie şi experienţă În cadrul Aphorme ne concentrăm atenţia asupra oamenilor şi oportunităţilor de dezvoltare, pentru a construi parteneriate de încredere, îndreptate spre rezultate.
Aphorme s-a născut dintr-o nevoie a pieţii, în care forţa de muncă devine din ce în ce mai specializată şi cel mai eficient şi rentabil mod de a organiza o companie este prin externalizarea unor activităţi specifice.
Prin serviciile pe care le oferă Aphorme doreşte să vină în întâmpinarea problemelor firmelor mici şi mijlocii, dar şi să ofere prin servicii specilizate, soluţii şi insight-uri care sa conducă spre:
  • Creşterea cifrei de afaceri Intrarea pe noi pieţe
  • Creşterea competivităţii
  • Creşterea eficienţei şi eficacităţii personalului angajat